Klankbordgroep

Sinds begin 2016 heeft de L.C.N. een klankbordgroep. De groep is gevormd, omdat de L.C.N. er niet alleen is voor de leden, maar ook door de leden. Het bestuur wil meer betrokkenheid en inbreng hebben van de leden voor de diverse onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig houdt. En daar houden wij ons als klankbordgroep nu mee bezig.

Wat doet de L.C.N. klankbordgroep

Door het bestuur worden, met de hulp van veel vrijwilligers, diverse activiteiten georganiseerd. Dit zijn bijvoorbeeld de beurs, het beursmodel, het clubmodel en uiteraard ook ons clubblad Agritoy. De tevredenheid van de leden over hoe het bestuur iets organiseert, komt het bestuur eigenlijk alleen te weten tijdens een gesprek op de beurs, tijdens een regiocontactdag of bij een andere evenement. De informatie die het bestuur op deze wijze krijgt is te weinig om meer toekomstgericht te besturen. Het bestuur wil graag gevraagd, maar ook ongevraagd advies over zaken die georganiseerd worden of over nieuw te organiseren activiteiten. Aan de klankbordgroep dus de eer om gevraagd en ook zeker ongevraagd met adviezen te komen voor het beleid van het bestuur.

Wie is de klankbordgroep

De klankbordgroep is een groep van enthousiaste leden die onderling overleggen. De groep bestaat uit ca 10 personen. Hoewel dat nog steeds beperkt is, hopen we dat het een afspiegeling is van het ledenbestand. Dus er zitten niet alleen verzamelaars in de groep, maar ook bouwers en/of verbouwers. De groep is qua leeftijd redelijk verdeeld, maar we hopen dat in de loop van de jaren er meer verdeling komt over alle leeftijdscategorie├źn binnen de vereniging. Nog steeds is voor verzamelaars en (ver)bouwers schaal 1/32 het meest populair. Maar binnen de groep zijn, hoewel nog beperkt, ook leden die iets hebben met andere schalen..

Het functioneren van de groep

De klankbordgroep is een geheel onafhankelijke en zelfstandige groep binnen de vereniging. De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de groep ligt dus ook volledig bij de groep zelf. Vanuit het bestuur zijn er twee bestuursleden die contact onderhouden met de groep. Deze bestuursleden overleggen met de groep als het bestuur vragen heeft en bespreken de adviezen die de klankbordgroep richting het bestuur heeft.


Wat kun je doen als lid van de L.C.N.

Als lid van de L.C.N kan het zijn dat je een onderwerp hebt dat je graag breder besproken wilt hebben. Dan is de klankbordgroep de aangewezen groep om je onderwerp te melden. Door de groep wordt het onderwerp besproken. Zo nodig wordt uitgebreider informatie ingewonnen. Een onderwerp aanmelden kan door contact op te nemen met de voorzitter of de notulist van de klankbordgroep, respectievelijk Sjaak Stehouwer (0522-445405) of Jan van der Zijden (06-14852412). Een onderwerp, vraag of opmerking via e-mail kan naar: klankbordgroep@agritoy.nl.

Meer informatie over de klankbordgroep

Wil je gewoon eens meer weten over, of heb je interesse om zitting te nemen in de klankbordgroep, dan kun je eveneens contact opnemen met de voorzitter of de notulist van de klankbordgroep (Sjaak Stehouwer, Jan van der Zijden).
Vanuit het bestuur zijn de bestuursleden Theo Visser (th.g.m.visser@gmail.com, 026-3252114) en Ben Verwijs (secretariaat@agritoy.nl, 0318-527261) contactpersoon naar de klankbordgroep.

Namens de Klankbordgroep, Sjaak Stehouwer en Jan van der Zijden

arrows-right arrow-down arrow-right beursmodellen landbouwminiaturenbeurs clubmodellen magazine facebook