Disclaimer

De door de L.C.N. (Landbouwminiaturen Club Nederland) verstrekte informatie is ontleend aan verschillende bronnen, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De L.C.N. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De L.C.N. maakt naast het gebruik van eigen fotomateriaal ook gebruik van openbare bronnen. Wanneer u denkt dat er copyright of andere rechten op het gebruikte materiaal liggen laat het de redactie van de L.C.N. weten en er wordt contact met u opgenomen. Afnemer mag de informatie van de website niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 van de Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

arrows-right arrow-down arrow-right beursmodellen landbouwminiaturenbeurs clubmodellen magazine facebook