Landbouwminiaturen Club Nederland (L.C.N.)

Het verzamelen van miniatuurtrekkers en landbouwwerktuigen is lang een hobby geweest van individualisten die met een klein groepje medeverzamelaars contacten onderhielden en niet of nauwelijks ruchtbaarheid gaven aan hun hobby.

Totdat enkelen in 1989 van hen samen met het Museum Historische Landbouwtechniek in Wageningen een tentoonstelling en ruilbeurs organiseerden. Dit was het begin tot het oprichten van de Landbouwminiaturen Club Nederland (L.C.N.) in 1989. Inmiddels zijn meer dan 3000 verzamelaars bij de L.C.N. aangesloten.

Er is grote variatie binnen dit aantal leden wat betreft de hobby. Er zijn leden die alleen een bepaald merk verzamelen, anderen hebben zich toegelegd tot bijvoorbeeld schaal 1:32, weer anderen houden zich bezig met het (ver)bouwen van modellen enz., maar alles is specifiek onder de noemer "Landbouwminiaturen" samen te vatten.

Wat doet de L.C.N. voor verzamelaars?

De Landbouwminiaturen Club Nederland is speciaal opgericht om het verzamelen van landbouwtrekkers en werktuigen in miniatuur te stimuleren en de leden zo veel mogelijk bij te staan in hun hobby.

Wij organiseren jaarlijks de landbouwminiaturenbeurs en show, voorheen in Zwolle, vanaf 2023 in Houten.
Daarnaast ontvangen onze leden vier keer per jaar het clubblad Agritoy. Speciaal voor de bezoekers van de beurs wordt een beursmodel ontwikkeld. Door contactpersonen worden regiodagen georganiseerd. Ook het laten maken van een uniek clubmodel speciaal voor de leden is één van de clubactiviteiten.

L.C.N. Agritoy - februari 2020 | cover
L.C.N. Landbouwminiaturenbeurs | impressie
L.C.N. Clubmodel 2014 - Same Saturno 80

arrows-right arrow-down arrow-right beursmodellen landbouwminiaturenbeurs clubmodellen magazine facebook